Drie redenen om te kiezen voor biobased bouwmaterialen  

Binnen de markt van de bouwmaterialen is er sprake van een shift richting biobased alternatieven voor de traditionele materialen. Er kan dan ook worden vastgesteld dat materialen zoals bijvoorbeeld hout steeds vaker worden ingezet ter vervanging van traditionele materialen zoals bijvoorbeeld staal en beton. Maar er zijn ook sprake van bepaalde pijnpunten. Het is bijvoorbeeld zo dat er sprake is van aanzienlijke onzekerheid bij de marktpartijen waardoor ook de vereiste investeringen achterblijven. Er wordt hard gewerkt aan kennisontwikkeling en innovaties die als doel hebben om de volledige potentie die schuilgaat in biobased bouwen te kunnen benutten. Op deze pagina hebben we in ieder geval drie voordelen verzameld waar tegenwoordig al op kan worden gerekend bij het gebruik van duurzame bouwmaterialen. 

1.) Biobased bouwmaterialen kunnen CO2 opslaan  

De eerste reden waarom het interessant kan zijn om gebruik te maken van biobased of duurzame bouwmaterialen heeft betrekking tot de mogelijkheid om CO2 op te slaan. Voor verschillende materialen waar in de bouw veelvuldig gebruik van wordt gemaakt geldt dat ze over een significante CO2-uitstoot beschikken. Het gaat hierbij niet alleen om cement en beton, maar ook om staal. Bijgevolg is hun belasting op het milieu meer dan aanzienlijk te noemen. Er wordt hard aan gewerkt om deze grondstofketens duurzamer te maken, maar het is een goed idee om te kijken in de richting van duurzame alternatieven.  

Voor zowel planten als bomen geldt dat deze gedurende hun groeiproces behoorlijke hoeveelheden CO2 opnemen. Voor een biobased gebouw geldt dat ze over de mogelijkheid beschikt om CO2 gedurende een behoorlijke tijd op te slaan in het bouwmateriaal. Het spreekt voor zich dat het echter van cruciaal belang is dat er sprake is van duurzaam (bos)beheer. Dit betekent concreet dat er na het oogsten steeds nieuwe teelt dient te worden toegevoegd. 

2.) Bouwmaterialen met een biobased karakter hebben een licht gewicht 

Voor biobased bouwmaterialen geldt dat ze zich kenmerken door een relatief beperkt gewicht. Dit zorgt ervoor dat ze bij uitstek zeer geschikt zijn om mee te bouwen in stedelijke omgevingen. Voor hout geldt bijvoorbeeld dat dit als constructiemateriaal uitstekend kan worden gebruikt voor het bouwen bovenop al bestaande panden. Ook voor bouwen op slappe ondergronden leent het zich uitstekend. Is er sprake van bouwen op al bestaande gebouwen? Dan is het soms mogelijk om sloop te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat het vroegtijdig afdanken van materialen die zich nog ver van het einde van hun (technische) levensduur bevinden onnodig wordt. 

De bouwmaterialen zijn eenvoudig te recycleren  

Biobased bouwmaterialen zijn altijd eenvoudig te recycleren. Dit uiteraard op voorwaarde dat er geen gebruik bij is gemaakt van onnatuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld lijm. Wanneer hout welke is behandeld met natuurlijke oliën zou worden verbrand kan er op die manier energie worden opgewekt. Voor het zogenaamde mycelium geldt dan weer op haar beurt dat ze gebruikt kan worden als compost. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, de aangehaalde voordelen in dit artikel zorgen ervoor dat duurzame bouwmaterialen zeker meer aandacht verdienen.